बंद करे

महाविद्यालय

आर बी एस डिग्री कॉलेज

आर बी एस डिग्री कॉलेज खंदारी आगरा


फोन : 0562-2154467

आर बी डिग्री कॉलेज

आर बी डिग्री कॉलेज कालिंदी विहार आगरा


फोन : 0562-2241555

बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय

बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय बालुगंज, आगरा

भगवती देवी कन्या महाविद्यालय

भगवती देवी कन्या महाविद्यालय, मौल रोड सदर, आगरा


फोन : 0562-2267353

सेंट जोन्स डिग्री कॉलेज

सेंट जोन्स डिग्री कॉलेज एम जी रोड आगरा


फोन : 0562-2220123